Reference

Přehled vybraných referenčních zakázek

Památkové objekty

 • Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá
 • Oprava hřbitovní zdi kostela sv. Vavřince v obci Slavice - realizace po etapách
 • Statické zajištění havarijního stavu – kostel sv. Máří Magdalény, Stříbro
 • Kostel sv. Apolonie, Málkov u Přimdy – Statické zajištění objektu
 • Oprava kostelní zdi na severní a východní straně kostela sv. Mikuláše v Tisové
 • Stavební úpravy historického silničního mostku v obci Únehle
 • Hospodářský dvůr Kalec - Oprava klenby stáje
 • Zámek Bor - úprava nádvoří zámku - vstupní schodiště a další kamenické práce
 • Záchrana objektu Kaple Největší Trojice v k. ú. Boněnov
 • Rekonstrukce a obnova východního průčelí Nového konventu kláštera v Kladrubech
 • Oprava kaple v Očíně a ve Slavicích
 • Rekonstrukce kaple v Otročíně
 • Oprava kaple na stavební parcele č. 268 v k.ú. Bezdružice
 • Oprava krovu a střechy kostela Nanebevzetí Pany Marie ve Stříbře
 • Zajištění nosných konstrukcí kostela sv. Jana Křtitele v obci Kostelec
 • Oprava Koubkovy branky ve Stříbře
 • Jízdárna Tachov Světce - kamenné kruhové schodiště a další kamenické práce
 • Rekonstrukce vstupního schodiště kostela Nanebevzetí Pany Marie ve Starém Sedle
 • Obnova kašny na p.p.č. 1042 / 9 v k. ú. Svojšín

Stavby občanské a bytové/běžná výstavba

 • Obnova fasády "Dům u Haranta" náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích
 • Realizace vnitřního trachytového a vnějšího žulového schodiště "Dům u Haranta" Bezdružice
 • Přístavba a vestavba kanceláří - areál firmy Den Braven - Stříbro
 • Obnova fasády na jiho - západní straně RD v Hněvnicích
 • Přestavba hasičské zbrojnice na společenskou klubovnu - místo setkávaní všech generací obce Nedražice
 • Udržovací Práce a oprava budovy obecního úřadu v Lochousicích
 • Rekonstrukce objektu č.p. 200 ul. Benešova, Stříbro

Ostatní

 • Rekonstrukce zahrady MŠ v Bezdružicích v přírodním stylu - Stavba plotu, mlátové cesty a malých dřevěných staveb
 • Vnější odvodnění kostela sv. Vavřince v obci Slavice
 • Výroba 85 ks granitových desek na pracovní stoly - výrobní areál Ostrov u Stříbra
 • Oprava hráze rybníka v Horních Kozolupech
 • Úprava veřejného prostranství středu obce a vybudování odpočinkového parku v obci Kostelec
 • Revitalizace areálu hřbitova v obci Kostelec
 • Rekonstrukce sportoviště v Hněvnicích
 • Úprava veřejného prostranství v obci Vranov